Logopæd undersøgelse hos logopæd Subanja Nahenthiram

Hvad er en udredning?

En udredning er det samme som en undersøgelse eller vurdering. 
En udredning varer mellem 90 min og koster 1.500,00 kr.

Ved en udredning vurderes dine stemme-/tale-/sproglige udfordringer nærmere, hvorefter disse drøftes.
Der vil ved udredningen også drøftes, hvilke tilbud du kunne få gavn af og sammen med dig, planlægges forløbene.

En udredning består af spørgsmål rettet mod dit sygdomsforløb eller dine sprogvanskeligheder eller tale-/stemmevanskeligheder. Herefter laver jeg nogle tests, for at identificere dine vanskeligheder. 
Pårørende eller bisidder er altid velkomne til at deltage. 

Hvis du har haft et sygeforløb, der er årsag til din stemme-/tale eller sproglige vanskeligheder er det nødvendigt at du tilsender nødvendige journalnotater på forhånd. 

Som en del af pakken, får du altid gode råd og vejledning med på din vej.
Hold også øje med “Aktuelt” fanen eller tilmeld dig nyhedsbrevet for mere relevant viden.