Neurologiske vanskeligheder kan opstå, hvis du pludselig, af ukendt årsag (idiopatisk), får beskadiget nerverne f.eks. n. recurrens (nerven) eller n. superiors (nerven) som enten påvirker stemmebånds-lukket eller stemmebåndslængde-fuktionen. 

Kan du ikke lukke stemmebåndene, kan stemmen lyde luftfyldt og hæs. Du kan også lyde “pivet”, fordi du anstrenger dig for at producere stemme. Dårlige kompenserende vaner, for mangellukket, kan give stemme- og halsgener som f.eks. stemmetræthed (fonasteni), mundtørhed, rømmetrang, ømhed osv. 
Stemmebåndene kan også være så tæt lukket sammen, at du kan mangle luft, for at kunne trække vejret tilstrækkeligt.  
Er stemmebåndslængden påvirket, kan det være vanskeligt at synge og skifte register. 

Der kan også være neurologiske sygdomme,  som påvirker stemmebåndene med spasticitet eller andre ufrivillige bevægelser.