Logopædisk råd og vejledning til dig og dine pårørende eller omgivelser

Hvem er logopæd råd og vejledning til?

Råd og vejledning er for dig og dine pårørende eller omgivelser, som er berørt af din nye kommunikative situation. F.eks. efter et slagtilfælde (blodprop eller hjerneblødning) eller tumor i hjernen. Det kunne også være en kronisk sygdom som Parkinson sygdom, som påvirker kommunikationen i forkert retning. Det er til dig, som har brug din pårørende og omgivelsers hjælp.
Det kan også være til dig, som har et barn, der er født med en hjerneskade, som du ønsker at støtte på bedst muligvis ifht. kommunikationen.  

Kommunikation er noget, man er fælles om. Når kommunikationen går i hårdknude, kan det være nødvendigt at tage nye strategier i brug.

Det kan være svært at gennemskue, hvordan kommunikationsformen kan gribes anderledes an, og her kan professionel hjælp være nødvendigt.

Råd og vejledning er baseret på den udredning, der laves. Herefter vil sessionerne bestå af, at pårørende observerer forskellige strategier og metoder som jeg vil afprøve med dig/jer. I som pårørende får også selv lov til at afprøve de lærte kommunikative strategier og metoder, som kan være kompenserende.
Imellem de enkelte sessioner, arbejder I videre med de nylærte strategier og vi vil løbende opsummere, hvordan det går og om de fungerer i dagligdagen.
Gang på gang vil de nye strategier/metoder videreudvikles, og de nye tilføjelser skal I fortsat arbejde videre med, selvstændigt.

~ Subanja kom igennem til mig, fordi vi forstod, hvad det var hun sagde, og vi lavede vores hjemmeopgaver efter Subanjas anvisninger. Forløbet har givet mig ro og eftertanke til at komme videre med sproget, fortæller Ebbe S.