Logopæd stemmetræning til klient med Parkinson sygdom

Hvad er “hypokinestisk” dysartri ved Parkinson sygdom?

Hypo betyder “små” eller “begrænset bevægelighed”, mens kinetisk betyder “bevægelse”.
Ved hypokinestisk dysartri indskrænkes taleorganernes bevægelse og præcision, og det påvirker taletydeligheden(artikulationen). Stemmestyrken kan opleves dalende med tiden, hvilket resulterer i en svag/hviskende stemmeføring. Oftest kan personen med Parkinson sygdommen ikke selv høre at egen stemmestyrke er dalende eller svag. 

Parkinson er en bevægesygdom som påvirker alt bevægelse i kroppen – også stemmen og talen. Ligesom alt andet vedligeholdende træning, der har fokus på fysikken, skal man også vedligeholde sin stemme og tale.

YouVocalize tilbyder både vedligeholdende individuel stemme-/tale træning samt gruppetræning

Træningen kan også forekomme som intensiv stemme-/tale træning over en periode på 3-4 uger.

 

I Danmark er der ca. 12.000 mennesker med Parkinson sygdom. For yderligere relevant information vedr. sygdommen kan du besøge hjemmesiden