Ikke flydende afasi er karakteriseret ved tab af evnen til at udtrykke sig – både i tale og skrift

Ved Ikke-flydende afasi kan det være svært at finde og benævne de korrekte ord. Sætningslængden kan være reduceret, grammatisk forkert og med manglende nøgleord. Talehastigheden kan være nedsat, samt sprogmelodien påvirket, så talen lyder telegram-agtig. Talen kan forekomme langsom og hakkende. Personen med ikke-flydende afasi kan have nemmere ved navneord. Ordene kan også være vanskelige at udtale (fonologiske vanskeligheder). Lysten til at samtale kan være begrænset, fordi personen godt selv ved at udtalen er forkert, for taleforståelsen fejler oftest ingenting.

Ved Ikke-flydende afasi er skaden som regel placeret ved “Brocas” området, som er fortil i hjernen på venstre side. Brocas området defineres som talecentret.

Wernicke’s område fungerer som evnen til at opfatte ordets betydning, dermed den sproglige forståelse, hvor Brocas område påvirker evnen til at tale.