YouVocalize, som er et privat logopædfirma tilbyder workshops, foredrag, og kurser ifht. at styrke sin stemme funktion, tale og sproglige evner. Der tilbydes en bred vifte af forskelligartet logopædisk viden f.eks. om sproglige vanskeligheder (f.eks. afasi efter blodprop eller hjerneblødning – stroke/apopleksi), stemmerelateret diagnoser (f.eks. hæshed, ondt i halsen, stemmetræthed, anstrengt stemmeføring), talevanskeligheder (f.eks. dyartri efter apopleksi eller udtalevanskeligheder som følge af at være flersproget eller at have en medfødt hjerneskade/udviklingshæmmet, neurologiske diagnoser samt øvrige ufarlige årsager, der påvirker stemmen, talen og sproget, primært hos voksne.

  • Skræddersyet kurser til ansatte på institutioner (plejehjem, bosteder, skoler), hvor man har borgere/elever med sproglige vanskeligheder f.eks. afasi, dysartri eller verbal aparaksi.
  • Arbejdspladser (f.eks. undervisningssteder eller salgsvirksomheder) som investere i at medarbejderne optimere sin stemmefunktion og opnår generelle kommunikative egenskaber
  • Arbejdspladser som tilbyder sine ansatte dansk undervisning med fokus på dansk udtale