Individuel forløb

Hvad er et logopæd – individuelt forløb og til hvem er dette aktuelt?

Individuelt forløb er til dig, som vil have et en-til-en målrettet forløb.
Et individuelt forløb vil tage afsæt i dine specifikke behov og mål. Der vil altid først forventningsafstemmes og derefter vil forløbet blive skræddersyet.

Individuelt forløb er til dig med disse vanskeligheder: 

  • Stemme– og/eller åndedrætsproblemer
  • Dysartri – stemmevanskeligheder/utydelig tale efter apopleksi (blodprop/hjerneblødning)
  • Progredierende dysartri – stemmevanskeligheder /utydelig tale i forbindelse med kroniske sygdomme som for eksempel parkinson, cerebellar ataksi)
  • Afasi – sproglige vanskeligheder efter hjernetraumer, tumorer eller apopleksi, der enten påvirker forståelsen, talen, skrive-/læse-evnen eller hukommelsen
  • Udtaletræning til dig med en medfødt hjerneskade
  • Udtaletræning til dig, som ønsker at mestre det danske sprog

Bor du ikke i nærområdet, kan vi også mødes online.

Hvert forløb vil altid starte med en udredning