Hvilke tale-, stemme- og sproglige senfølger kan opstå i forbindelse med en apopleksi (slagtilfælde/stroke)?

Afhængigt af skadens placering i hjernen, kan man opleve forskellige udfald af tale-, stemme- og sproglige senfølger i forbindelse med en apopleksi – også kaldt slagtilfælde eller stroke.

Talebesvær
Når der tales om talebesvær, antages det oftest at udtalen er ændret og lyder anderledes, dette kaldes også “dysartri”. Udtalen kan være påvirket pga. en halvsidig ansigtslammelse. Når musklerne, der forsyner talemuskulaturen; læbe, kæbe, gane, tunge og kinder, er helt eller delvist lammede, kan udtalen være påvirket. Når der er udtalebesvær, skal man også være opmærksom på eventuel spise- og synkebesvær – også kaldt “dysfagi”.

Stemmevanskeligheder
Nogen klager over stemmegener, eller rettere stemmevanskeligheder, som senfølger af apopleksi. Der kan være forskellige årsager til stemmevanskeligheder i forbindelse med apopleksi. Det kan være motorisk, hvor man kompenserer når man bruger stemmen, fx grundet ansigtslammelse. Der kan også skyldes en neurologisk påvirkning af de nerver, der forsyner stemmebåndet. Har man fået en halvsidig lammelse, kan det også påvirke vejrtrækningsmusklerne og det forandrer lyden/fonationen. Man kan opleve hæshed eller anden form for ændret stemmekvalitet eller svag stemmestyrke.
Der kan være mange flere årsager til nedsat stemmekvalitet eller stemmestyrke efter apopleksi.

Sproglige vanskeligheder
Sproget inddeles i 4 områder: Tale, forståelse, skrive og læse. Alle 4 områder kan være påvirket i forbindelse med en apopleksi, og ligeså kan man opleve at kun enkelte områder er påvirkede. Er én af de 4 ovenstående områder påvirket, kaldes dette “afasi” .
Afasi kan opleves i forskellige grader og former og kan være meget invaliderende. Afasi er et skjult handicap – det kan ikke umiddelbart ses på mennesker. Personer med sproglige vanskeligheder kan opleve besvær med at udtrykke sig eller at forstå det sagte/hørte fra en let til meget svær grad.
Oftest inddeles afasi i to overordnede kategorier; Flydende afasi og ikke flydende afasi.

Den medicinske betegnelse apopleksi kan være enten en blodprop eller hjerneblødning.
Bliv klogere på diagnosen. For øvrige senfølger kan du læse nærmere på hjernesagens hjemmeside