Logopæd Subanja Nahenthiram med klient der har stemmeproblemer også kaldt stemmevanskeligheder

Er stemmen dit daglige arbejdsredskab?


Ønsker du at udnytte dit fulde stemmepotentiale, så den “kører” som en Ferrari og ikke blot som en Fiat?

Lær noget om hensigtsmæssig stemmebrug så du undgår unødige spændinger, ømhed, hæshed i halsen samt øvrige halsgener.

Optimér din stemme således at du fremgår mere energisk, entusiastisk og ikke mindst mere professionel, så du rammer modtageren bedst muligt.

Har du stemmevanskeligheder som typisk kommer til udtryk ved hæshed eller i form af f.eks.

  • Ømhed eller svie i halsen
  • Klump-fornemmelse
  • Hoste eller rømmetrang
  • Stemmesvigt
  • Anstrengt stemmebrug

 

Man skelner typisk mellem funktionelle, organiske og neurologiske stemmevanskeligheder.

Funktionel betyder at du anvender stemmen uhensigtsmæssigt og derfor tilegner dig nogle dårlige vaner og deraf får stemmevanskeligheder.
Organisk betyder at du har noget på stemmebåndene, der indikerer dit stemmeproblem eller at du, efter en operation i halsen, kan have noget på eller omkring stemmebåndene, der påvirker stemmefunktionen.
Neurologisk betyder at årsagen er neurologisk betinget, f.eks. at nerven, der forsyner dine stemmebånd, er beskadiget eller påvirket.

Jeg anbefaler altid et tjek hos en øre-næse-hals læge, før du tager kontakt til mig.